A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra

Moja posesja

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się, chcesz wyciąć drzewo lub krzew na swojej nieruchomości.

Masz obowiązek zgłosić zamiar wycinki, jeśli drzewa planowane do usunięcia rosną na nieruchomości, której jesteś właścicielem.

NIE potrzebujesz zgłoszenia ani zezwolenia, jeśli planujesz wyciąć:

 • krzew lub krzewy
 • drzewa lub krzewy złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych — na przykład podczas wichury lub ścięte przez bobra. W takiej sytuacji powiadom gminę, że planujesz wycinkę. Urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to zrobić,
 • drzewa:
  • bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
  • inne gatunki — jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
   • 80 cm — jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
   • 65 cm — jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
   • 50 cm — jeśli to pozostałe gatunki drzew,
 • drzewa i krzewy owocowe — potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one na:
  • terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania,
  • nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.
© 2024 Gmina Twardogóra
aplikacja: 1.10.002.003, baza: 1.8.5.9