A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra

Gospodarka przestrzenna

Sprawdzenie sposobu zagospodarowania poszczególnych działek

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
© 2024 Gmina Twardogóra
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.5