A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Twardogóra

Gospodarka przestrzenna
Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Sprawdzenie sposobu zagospodarowania poszczególnych działek

© 2023 Gmina Twardogóra
aplikacja: 1.9.8.1, baza: 1.8.0.12