A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
 Drukuj

Wniosek o wydanie zaświadczenia o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Kogo dotyczy

Każdy ubiegających się o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

Czas realizacji

Do 7 dni 

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

  • Potwierdzenie wniesienia opłaty

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł 

Tryb odwoławczy

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuję w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, które należy złożyć w terminie 7 dni od dni otrzymania postanowienia. 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Pomoc

Usługa realizowana jest na 4 poziomie dojrzałości. Całość sprawy realizowana jest w postaci elektronicznej. Wszczęcie sprawy drogą elektroniczną, po uprzednim uwierzytelnieniu, możliwe jest poprzez złożenie wniosku do Urzędu w postaci elektronicznej, natomiast zwrotna odpowiedź, zezwolenie, decyzja lub inny dokument również kierowane są tą samą drogą. Możliwe jest wykonanie płatności w postaci elektronicznej.