A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
 Drukuj

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/a

Masz obowiązek zgłosić zamiar wycinki, jeśli drzewa planowane do usunięcia rosną na nieruchomości, której jesteś właścicielem.

NIE potrzebujesz zgłoszenia ani zezwolenia, jeśli planujesz wyciąć:

 • krzew lub krzewy
 • drzewa lub krzewy złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych — na przykład podczas wichury lub ścięte przez bobra. W takiej sytuacji powiadom gminę, że planujesz wycinkę. Urzędnik przyjedzie do ciebie i potwierdzi, czy możesz to zrobić,
 • drzewa:
  • bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima),
  • inne gatunki — jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
   • 80 cm — jeśli to topola, wierzba, klon jesionolistny oraz klon srebrzysty,
   • 65 cm — jeśli to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny,
   • 50 cm — jeśli to pozostałe gatunki drzew,
 • drzewa i krzewy owocowe — potrzebujesz zezwolenia wyłącznie wtedy, gdy rosną one na:
  • terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania,
  • nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

Kogo dotyczy

 Właściciel nieruchomości, który:

 • jest osobą fizyczną,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej,
 • prowadzi działalność gospodarczą, ale wycinka nie ma z nią związku – wynika na przykład ze zmiany aranżacji przydomowego ogródka.

Czas realizacji

W ciągu 21 dni od otrzymania twojego zgłoszenia urząd przyśle do ciebie urzędnika, który sprawdzi zgłoszone drzewo.

Pamiętaj:

 • W ciągu 14 dni od wizyty urząd może sprzeciwić się wycince. Decyzję o sprzeciwie otrzymasz pocztą – w takiej sytuacji NIE możesz usunąć drzewa.
 • Nie usuwaj drzewa tuż po upływie tych 14 dni. Weź pod uwagę, że list z urzędu może dotrzeć do ciebie później. Możesz:
  • skontaktować się z urzędem i zapytać, czy wydał sprzeciw,
  • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, które informuje o braku takiego sprzeciwu.

Jeśli w ciągu 6 miesięcy od wizyty urzędnika nie usuniesz drzewa, zgłoś wycinkę jeszcze raz.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie wycinki, które powinno zawierać:

 • twoje imię i nazwisko,
 • oznaczenie nieruchomości, na której chcesz zrobić wycinkę,
 • rysunek lub mapkę z zaznaczonym na nieruchomości drzewem do usunięcia.

Opłaty

Zgłoszenie wycinki jest bezpłatne.

Urząd może zażądać od ciebie opłaty za usunięcie drzewa, jeżeli w ciągu 5 lat od wizyty urzędnika wystąpisz o pozwolenie na budowę – która będzie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej – na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo.

Tryb odwoławczy

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji urzędu to możesz złożyć odwołanie od decyzji. Odwołanie rozpatrzy samorządowe kolegium odwoławcze. Złóż je za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55, 471),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 695),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Załącznik do ustawy. Część III ust. 44 — zwolnienia pkt. 6 oraz część IV (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000, 1495, 1556, 1751, 2294, z 2020 r. poz. 424, 471),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska:
  • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409),
  • z dnia 9 października 2014 r., w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408),
  • z dnia 16 grudnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183),
  • z dnia 9 września 2011 r., w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. nr 210 poz. 1260).

Pomoc

Usługa realizowana jest na 3 poziomie dojrzałości. Wszczęcie sprawy drogą elektroniczną możliwe jest po uwierzytelnieniu, a następnie poprzez złożenie wniosku do Urzędu w postaci elektronicznej. Możliwe jest wykonanie płatności w postaci elektronicznej. Dopuszczalne jest, aby dokumenty lub inne obiekty fizyczne były dostarczane drogą tradycyjną, łącznie z osobistym stawiennictwem w Urzędzie.