A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
 Drukuj

Wniosek o informację o zagospodarowaniu działki

Sprawdzenie sposobu zagospodarowania poszczególnych działek

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne i osoby prawne zainteresowane uzyskaniem informacji o zagospodarowaniu poszczególnych działek.

Czas realizacji

Nie określono.

Wymagane dokumenty

Nie wymaga się żadnych dokumentów.

Opłaty

Nie ponosi się opłat.

Tryb odwoławczy

Nie określono.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Pomoc

Usługa realizowana jest na 3 poziomie dojrzałości. Wszczęcie sprawy drogą elektroniczną możliwe jest po uwierzytelnieniu, a następnie poprzez złożenie wniosku do Urzędu w postaci elektronicznej.