A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
 Drukuj

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego. 

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne i prawne

Czas realizacji

Do 30 dni

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek

Opłaty

Opłaty zgodnie z postanowieniami decyzji, uchwał lokalnych. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Pomoc

Usługa realizowana jest na 4 poziomie dojrzałości. Całość sprawy realizowana jest w postaci elektronicznej. Wszczęcie sprawy drogą elektroniczną, po uprzednim uwierzytelnieniu, możliwe jest poprzez złożenie wniosku do Urzędu w postaci elektronicznej, natomiast zwrotna odpowiedź, zezwolenie, decyzja lub inny dokument również kierowane są tą samą drogą. Możliwe jest wykonanie płatności w postaci elektronicznej.

Załącznik: Opis wykonania usługi.pdf
© 2024 Gmina Twardogóra
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.5