A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
 Drukuj

Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składa się jeśli nie wiesz, jakie ustalenia dla danego terenu przewidziane są w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i chcesz to sprawdzić lub potrzebujesz wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Co zrobić krok po kroku

 • Przygotuj i złóż wniosek

 • Przed złożeniem wniosku możesz w urzędzie miasta lub gminy uzyskać informację o wysokości opłaty skarbowej.

 • W przypadku braków wniosku, np. niezapłacenia opłaty skarbowej, urząd poinformuje cię o konieczności usunięcia tych braków w podanym terminie. Jeśli nie zrobisz tego, to nie dostaniesz wypisu i wyrysu.

 • Jeśli dana gmina nie posiada uchwalonego studium, to urząd poinformuje cię, że nie może wydać ci wypisu i wyrysu. W takim przypadku możesz złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej.

Efekt złożenia wniosku

Otrzymasz wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • Jeśli przy składaniu wniosku zapłaciłeś za mało za wydanie wypisu i wyrysu to zostaniesz o tym poinformowany. Wypis i wyrys ze studium otrzymasz po dopłacie wymaganej kwoty.

 • Jeśli chcesz sprawdzić, czy przy składaniu wniosku zapłaciłeś za dużo za wydanie wypisu i wyrysu, możesz uzyskać taką informację przy odbiorze wypisu i wyrysu. Jeżeli chcesz odzyskać nadpłacone pieniądze, złóż wniosek o ich zwrot. Pamiętaj, że opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat – licząc od końca roku, w którym wpłaciłeś pieniądze.

Kogo dotyczy

Każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zatem, jeśli chcesz otrzymać wypis lub wyrys ze studium, to nie musisz podawać powodu czy uzasadniać złożenia wniosku. Możesz złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z aktualnego, jak i archiwalnego studium. 

Czas realizacji

Wypis i wyrys otrzymasz w terminie od 7 dni do miesiąca. 

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

  • Przepisy nie regulują, co powinien zawierać wniosek. Podaj we wniosku swoje dane osobowe (w tym np. numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu) oraz dane ewidencyjne nieruchomości, której ma dotyczyć wypis i wyrys ze studium (numer ewidencyjny działki).

 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej

Opłaty

Wysokość opłaty zależy od tego, ile stron będzie miał wypis i wyrys.

 • Opłata od wypisu:

  • do 5 stron - 30 zł,

  • powyżej 5 stron - 50 zł.

 • Opłata od wyrysu: 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł.

Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może być wyższa niż 250 zł.

Dostarcz dowód uiszczenia opłaty skarbowej nie później niż 3 dni od złożenia wniosku – zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. W przypadku wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obliczenie kwoty opłaty oznacza dla ciebie pewne utrudnienia. Otóż, nie zawsze wiadomo ile stron będzie miał wypis i wyrys. Możesz, przed złożeniem wniosku, skontaktować się z urzędem i dowiedzieć ile masz zapłacić. Czasami – po złożeniu wniosku – urząd wydający wypis i wyrys, poinformuje cię o wysokości opłaty. Część organów pobiera, tzw. opłatę minimalną, a ewentualną różnicę dopłacisz po ustaleniu wysokości ostatecznej opłaty.

Opłaty skarbowej nie płacą m. in. jednostki budżetowe, samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.


Tryb odwoławczy

Przepisy prawa nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego wypisu i wyrysu. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Pomoc

Usługa realizowana jest na 4 poziomie dojrzałości. Całość sprawy realizowana jest w postaci elektronicznej. Wszczęcie sprawy drogą elektroniczną, po uprzednim uwierzytelnieniu, możliwe jest poprzez złożenie wniosku do Urzędu w postaci elektronicznej, natomiast zwrotna odpowiedź, zezwolenie, decyzja lub inny dokument również kierowane są tą samą drogą. Możliwe jest wykonanie płatności w postaci elektronicznej.