A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
 Drukuj

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Jeśli chcesz sprawdzić jakie ustalenia dla danego terenu przewiduje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub może potrzebujesz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- złóż wniosek o jego wydanie. Nie musisz podawać powodu czy uzasadniać złożenia wniosku. Możesz złożyć wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zarówno z obowiązującego, jak i archiwalnego planu.

Kogo dotyczy

Każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Czas realizacji

Wypis i wyrys otrzymasz w terminie od 7 dni do miesiąca.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Przepisy nie regulują, co powinien zawierać wniosek. Podaj we wniosku swoje dane osobowe (w tym np. numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu) oraz dane ewidencyjne nieruchomości, której ma dotyczyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (numer ewidencyjny działki).
 • Dowód zapłacenie opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 • Dowód zapłacenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Opłaty

 • Opłata skarbowa od wypisu:
  • do 5 stron – 30 zł
  • powyżej 5 stron – 50 zł
 • Opłata skarbowa od wyrysu:
  • 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł

Zsumowana opłata za wypis i wyrys nie może przekroczyć 250 zł.

W przypadku wypisu i wyrysu z planu miejscowego ustalenie kwoty do zapłaty oznacza dla ciebie pewne utrudnienia - nie zawsze wiadomo ile stron będzie miał wypis i wyrys. Możesz, przed złożeniem wniosku, skontaktować się z urzędem i dowiedzieć ile masz zapłacić. Czasami – po złożeniu wniosku – urząd wydający wypis i wyrys poinformuje cię o wysokości opłaty. 

Opłaty skarbowej nie płacą m.in. organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Kiedy zapłacić: dowód zapłaty opłaty skarbowej musisz dostarczyć do urzędu w ciągu 3 dni od złożenia wniosku. Takim dowodem zapłaty może być wydruk potwierdzający wykonanie przelewu w banku.

Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz wniosek o wydanie wypisu i wyrysu (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).Na przykład, jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę za wypis i wyrys również musisz zapłacić na konto Urzędu Miasta Poznania.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Tryb odwoławczy

Przepisy prawa nie przewidują możliwości złożenia odwołania od treści otrzymanego wypisu i wyrysu.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

Pomoc

Usługa realizowana jest na 4 poziomie dojrzałości. Całość sprawy realizowana jest w postaci elektronicznej. Wszczęcie sprawy drogą elektroniczną, po uprzednim uwierzytelnieniu, możliwe jest poprzez złożenie wniosku do Urzędu w postaci elektronicznej, natomiast zwrotna odpowiedź, zezwolenie, decyzja lub inny dokument również kierowane są tą samą drogą. Możliwe jest wykonanie płatności w postaci elektronicznej.