A+
A-
Wersja kontrastowa
Gmina Twardogóra
O projekcie
Zdjęcie wyróźniające O projekcie

W ramach projektu pn.: „e-Twardogóra” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  - EFRR, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-202, Oś. Priorytetowa 2 – technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1. E-usługi – horyzont, uruchomiono w Gminie Twardogóra nowoczesne rozwiązania informatyczne m.in. takie jak:

  • Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów
  • System Finansowo- Księgowy
  • System Podatkowy
  • Aplikację Mobilną
  • System eRada
  • Systemy wspomagające pracę Oświaty

Projekt pozwolił również na wymianę infrastruktury sprzętowej jak i na uruchomienie eUsług dla mieszkańców Gminy Twardogóra.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z eUsług.

© 2023 Gmina Twardogóra
aplikacja: 1.9.8.4, baza: 1.8.4.5